هر نوع عیب و ایرادی که ناشی از مراحل تولید تایر در کارخانه یا مشکلاتی در ساختار و قالب تایر باشد شامل گارانتی یا وارانتی لاستیک خواهد بود.

چه مواردی شامل گارانتی لاستیک نخواهد بود؟

  • خسارت ناشی از عدم استفاده صحیح از تایر ، نصب و نگهداری تایر
  • تایرهایی که بیش از عمر مجاز لاستیک، بر اساس استانداردهای بین المللی ، مورد استفاده قرار گرفته اند.
  • خساراتی که ناشی از پنچری ، تعمیرات تایر ، کندگی و پارگی یا تکه تکه شدن، بریدگیهای آج تایر ، عدم تنظیم سیستم تعلیق ، عدم تنظیم سیستم بالانس تایر ، سیستم ترمز و یا فنربندی معیوب ، فشار باد نامناسب ، حمل بار بیش از حد تحمل استاندارد تایر ، خسارات ناشی از تاثیر مواد شیمیایی و نفتی ، آتش ، استفاده از زنجیر چرخ ، استفاده نامناسب از تایر به منظور شرکت در مسابقات اتومبیل رانی و یا شرایط مشابه آن ، استفاده نامناسب از تایر در مسیرهای ناهموار و شرایط نامناسب جاده ، خسارات ناشی از تصادف و یا شرایط مشابه آن ، حرکت در حالت پنچری و یا بدون باد و هر نوع عیب و خسارتی که به صورت عمدی و یا در اثر استفاده نادرست حاصل شده باشد.
  • عیوب ناشی از مخاطرات و شرایط نامناسب جاده
  • استفاده از تایر با کمتر از ۱٫۶ میلیمتر عمق آج باقی مانده
  • کلیه عیوبی که ناشی از عدم تعهد مصرف کننده و یا خریدار بوده و یا در اثر پیروی ننمودن مصرف کنندگان از شرایط و اصول کلی تولید کننده حادث شده باشد.
  • سایش زودرس تایر