فرم ارزیابی و کارشناسی تایر خسارت دیده

 

"*" indicates required fields

نواحی کنترل شده

ترد / Tread

شانه ها / SHOLDERS

دیواره / SIDEWALL

BEAD

بدنه یا داخل / CARCASS

سختی (SHORE A)